وب سایت ترجمه آنلاین ترنسپارس

وب سایت ترنسپارس یک وب سایت ترجمه آنلاین می باشد کاربرمی تواند فایل خود رو برای ترجمه در زبان ها و زمینه مختلف ارسال نماید.


این وب سایت دارای قسمت های اصلی مانند :

 • پنل کاربری جهت سفارش ترجمه ، پیگیری ترجمه ، و پرداخت آنلاین هزینه ترجمه خود باشد

 • پنل مترجمین که میتوانند در ابتدا بر اساس آزمون آنلاین وب سایت شرکت کنند و در وب سایت فعالیت کنند

 • پنل مدیریت که شامل مدیریت بر سفارشات کاربران قیمت گذاری ها و همچنین ارجاع سفارشات به مترجمین می باشد

تکنولوژی ها استفاده شده در وب سایت ترنسپارس :


 • HTML5/CSS3
 • Web Deisgn
 • Web Development
 • Shoping Cart
 • Free Storage
 • Cloud Hosting
 • Free Support
 • Awesome UI
مشاهده وب سایت ترنسپارس